Gå til innhold

2022/0393 Halkawt Mustafa

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Halkawt Mustafa
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0393
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 15.03.2022
Avsluttet: 25.08.2022
Status: Avgjort