Gå til innhold

2022/0488 Vinterfilm AS

Førsteinstans: Filmkraft Rogaland AS
Klager: Vinterfilm AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0488
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 22.03.2022
Avsluttet: 25.08.2022
Status: Avgjort