2022/0786 Bakkar og Berg Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Bakkar og Berg Media AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2022 0786
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 16.05.2022
Avsluttet: 15.12.2022
Status: Avgjort