2022/0787 Monsterfish AS

Førsteinstans: Viken Filmsenter AS
Klager: Monsterfish AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/0787
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 16.05.2022
Avsluttet: 14.12.2022
Status: Avgjort