2022/1144 Ole Christian Solbakken

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Ole Christian Solbakken
Saksdokument: 2022 1144 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 30.08.2022
Avsluttet: 16.01.2023
Status: Avgjort