2022/1583 Three Wishes Productions AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Three Wishes Productions AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1583
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 02.11.2022
Avsluttet: 06.03.2023
Status: Avgjort