2022/1664 AS Fidalgo

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: AS Fidalgo
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1664
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 05.12.2022
Avsluttet: 03.02.2023
Status: Avgjort