2022/1800 Qvisten Animation AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Qvisten Animation AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 22.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet