2022/1800 Qvisten Animation AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Qvisten Animation AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 22.12.2022
Avsluttet: 24.04.2023
Status: Avgjort