2022/1808 Bakkar og Berg Media AS

Førsteinstans: Medieklagenemnda
Klager: Bakkar og Berg Media AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Regelverk: Krav om dekning av sakskostnader

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 29.12.2022
Avsluttet: 03.02.2023
Status: Avgjort