2022/0584 Henrik Helliesen Langeland

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Henrik Helliesen Langeland
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/584
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 30.03.2022
Avsluttet: 28.10.2022
Status: Avgjort