2023/0012 Vesterålen Regionråd

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Vesterålen Regionråd
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Annet

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 10.01.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet