2023/0012 Vesterålen Regionråd

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Vesterålen Regionråd
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 10.01.2023
Avsluttet: 11.04.2023
Status: Avgjort