2023/0196 Ariel Film Emilie Beck

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Ariel Film Emilie Beck
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: INAR
Registrert inn: 17.03.2023
Avsluttet: 23.05.2023
Status: Avgjort