2023/0232 Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon

Førsteinstans: Patentstyret
Klager: Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
Saksdokument: Medieklagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves
Regelverk: Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv.

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 31.03.2023
Avsluttet: 27.11.2023
Status: Avgjort