2023/0430 Miksapix Interactive AS

Førsteinstans: Filmfond Nord
Klager: Miksapix Interactive AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 16.06.2023
Avsluttet: 11.09.2023
Status: Avgjort