2023/0435 Filter Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Filter Media AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 16.06.2023
Avsluttet: 03.11.2023
Status: Avgjort