2023/0524 Uma Feed

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Uma Feed
Saksdokument: 2023 0524 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 03.07.2023
Avsluttet: 03.11.2023
Status: Avgjort