2023/0706 Snøfugl AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Snøfugl AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 25.08.2023
Avsluttet: 13.11.2023
Status: Avgjort