2023/1157 Grafill

Førsteinstans: Patentstyret
Klager: Grafill
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Krav tas delvis til følge
Regelverk: Krav om dekning av sakskostnader

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 13.12.2023
Avsluttet: 05.02.2024
Status: Avgjort