2023/1175 The Spy AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: The Spy AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 18.12.2023
Avsluttet: 24.01.2024
Status: Avgjort