2023/1004 NORA, GramArt, Creo og Norsk Tonekunstnersamfund

Førsteinstans: Patentstyret
Klager: NORA, GramArt, Creo og Norsk Tonekunstnersamfund
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)

Sammendrag

Følg denne lenken for en sammenfatning av saken: https://www.klagenemndssekretariatet.no/ukategorisert/medieklagenemnda-har-fatta-sitt-forste-vedtak-som-gjeld-godkjenning-av-avtalelisensutloysande-organisasjonar
Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 02.11.2023
Avsluttet: 09.04.2024
Status: Avgjort