2023/0431 Sahibzada Films

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Sahibzada Films
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2023 431
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 16.06.2023
Avsluttet: 24.07.2023
Status: Avgjort