2024/0282 Nordisk Film Production AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Nordisk Film Production AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 22.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet