2024/0327 Qvisten Animation AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Qvisten Animation AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 06.03.2024
Avsluttet: 14.05.2024
Status: Avgjort