2024/697 Sydvesten lokalavis AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Sydvesten lokalavis AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 30.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet