2024/799 Dag og Tid

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Dag og Tid
Saksdokument:
Avgjørelse:
Regelverk: Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 16.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet