2021/2186 Bakkar og Berg Media AS

Førsteinstans: Medietilsynet
Klager: Bakkar og Berg Media AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 2186
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 23.12.2021
Avsluttet: 15.12.2022
Status: Avgjort