2021/1963 Manymore AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Manymore AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Regelverk: Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 10.11.2021
Avsluttet: 30.03.2022
Status: Avgjort