2022/1285 Cinenord AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Cinenord AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/1285
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 16.09.2022
Avsluttet: 03.02.2023
Status: Avgjort