2023/1125 Fabelfjord AS

Førsteinstans: Norsk Filminstitutt
Klager: Fabelfjord AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Regelverk: Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 04.12.2023
Avsluttet: 24.01.2024
Status: Avgjort