Mål og strategi

Mål for KNSE

  • Klagenemndssekretariatet skal være et velfungerende og effektivt sekretariat med høy legitimitet
  • Saksbehandlingstiden i de ulike klagenemndene skal være på et akseptabelt nivå og så lavt som mulig basert på tildelte økonomiske rammer.
  • Klagenemndssekretariatet skal sikre en forsvarlig og profesjonell saksbehandling.
  • Klagenemndssekretariatet skal levere juridiske vurderinger av høy kvalitet til de nemnder den betjener.