Gå til innhold

Organisasjon

Etableringen av Klagenemndssekretariatet:

Nærings- og Fiskeridepartementet besluttet juni 2016 å etablere et felles sekretariat i Bergen for flere klagenemnder. Kulturdepartementet ønsket også å overføre nemndene Lotterinemnda, Stiftelsesklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda. Fra 1. januar 2020 er også Energiklagenemnda overført til Klagenemndssekretariatet fra Olje og Energidepartementet. Nye lokaler ble valgt til Zander Kaaesgt. 7, og ansatte fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) totalt 10 personer ble overført til det nye organet fra Konkurransetilsynet.

Klagenemndssekretariatet var en selvstendig

Anneline Vingsgård, Direktør

Helen Spilde, Økonomi- og personalleder

Betty Teigland, Administrasjon

Anneline VingsgårdDirektør
Line RaknerSeniorrådgiver
Elisabeth SætreSeniorrådgiver
Johan Aasheim HjartnesSeniorrådgiver
Peter AadlandSeniorrådgiver
Elin Øklandseniorrådgiver
Sunniva Mariero LeknesSeniorrådgiver
Alette SchreinerSeniorrådgiver
Tora HolmRådgiver
Bernt Bjørnsen MagnusRådgiver
Kristoffer ClausenFørstekonsulent
Henriette SteienFørstekonsulent
Maja Summerfield MyhreFørstekonsulent
Lisa NesFørstekonsulent
Tor SikkelandFørstekonsulent
Helen SpildeØkonomi- & personalleder
Betty TeiglandAdministrasjon
Yuri MousaKonsulent