Gå til innhold

Organisasjon

Etableringen av Klagenemndssekretariatet:

Nærings- og Fiskeridepartementet besluttet juni 2016 å etablere et felles sekretariat i Bergen for flere klagenemnder. Kulturdepartementet ønsket også å overføre nemndene Lotterinemnda, Stiftelsesklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda. Nye lokaler ble valgt til Zander Kaaesgt. 7, og ansatte fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) totalt 10 personer ble overført til det nye organet fra Konkurransetilsynet.

Klagenemndssekretariatet var en selvstendig enhet fra 1. april 2017. I oktober 2017 ble ny direktør Anneline Vingsgård ansatt.

Anneline Vingsgård, Direktør

Helen Spilde, Økonomi- og personalleder

Jonn Sannes Ramsvik, Nestleder

Betty Teigland, Administrasjon