Organisasjon

Etableringen av Klagenemndssekretariatet:

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i juni 2016 å etablere et felles sekretariat i Bergen for flere klagenemnder. Klagenemndssekretariatet fikk nye lokaler i Zander Kaaesgt. 7, og ansatte fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) ble overført til det nye organet fra Konkurransetilsynet. Kulturdepartementet ønsket også å overføre nemndene Lotterinemnda, Stiftelsesklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda. Fra 1. januar 2020 ble Energiklagenemnda opprettet hos Klagenemndssekretariatet fra Olje- og Energidepartementet, og fra 1. januar 2021 overtok Klagenemndssekretariatet sekretariatsfunksjonen til Markedsrådet og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer.

Anneline Vingsgård, Direktør

Ikon for Organisasjonskart
Organisasjonskart