Gå til innhold

Organisasjon

Etableringen av Klagenemndssekretariatet:

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet juni 2016 å etablere et felles sekretariat i Bergen for flere klagenemnder. Klagenemndssekretariatet fikk nye lokaler i Zander Kaaesgt. 7, og ansatte fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) totalt 10 personer ble overført til det nye organet fra Konkurransetilsynet. Kulturdepartementet ønsket også å overføre nemndene Lotterinemnda, Stiftelsesklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda. Fra 1. januar 2020 er også Energiklagenemnda nyoppretta hos Klagenemndssekretariatet fra Olje- og Energidepartementet.

Anneline Vingsgård, Direktør

Helen Spilde, Økonomi- og personalleder

Betty Teigland, Administrasjon

Anneline Vingsgård Direktør
Line Rakner Seniorrådgiver
Elisabeth Sætre Seniorrådgiver
Johan Aasheim Hjartnes Seniorrådgiver
Peter Aadland Seniorrådgiver
Sunniva Mariero Leknes Seniorrådgiver
Alette Schreiner Seniorrådgiver
Jannike Fredin Seniorrådgiver
Tora Holm Rådgiver
Bernt Bjørnsen Magnus Rådgiver
Christiane Johnstad Rådgiver
Kristoffer Clausen Førstekonsulent
Henriette Steien Førstekonsulent
Maja Summerfield Myhre Førstekonsulent
Lisa Nes Førstekonsulent
Tor Sikkeland Førstekonsulent
Anders Vardeberg Førstekonsulent
Mildrid Sulen Henden Førstekonsulent
Carl Henrik Andersson Førstekonsulent
Synne Martinussen Førstekonsulent
Adrian Manum Kvinge Førstekonsulent
Pia Hylland Førstekonsulent
Helen Spilde Økonomi- & personalleder
Betty Teigland Administrasjon
Eli-Anne Jansson Arkiv og administrasjon