Samfunnsoppdrag

Klagenemndssekretariatet skal sikre rettssikkerhet i klageprosessene for de sakene som organet behandler for de ulike nemndene. Dette innebærer konkret at organet skal sørge for at klagene blir behandlet i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, herunder reglene om habilitet og kontradiksjon (retten til å bli kjent med sakens bevis og til å uttale seg).

Klagenemndssekretariatet skal sørge for en profesjonell klagebehandling og bidra til at nemndene får et så godt som mulig utgangspunkt for sine vedtak. En profesjonell klagebehandling gir rettssikkerhet for allmennheten.