Effektiv og uavhengig klagebehandling i et profesjonelt sekretariat sørger for rettsikkerhet, og gir faglige og økonomiske synergier.