Gå til innhold

2019/410 Birkenes kommune

Innklaget:Birkenes kommune
Klager:HSH Entreprenør AS
Saksdokument:Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av totalentreprisekontrakt for bygging av avlastningsboliger. Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, at innklagede brøt likebehandlingsprinsippet ved gjennomføring av dialogmøte, og at tildelingsevalueringen ble gjennomført strid med tildelingskriteriene. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:JAFR
Registrert inn:01.07.2019
Avsluttet:18.06.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda