Gå til innhold

2019/410 Birkenes kommune

Innklaget:Birkenes kommune
Klager:HSH Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av totalentreprisekontrakt for bygging av avlastningsboliger. Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist på grunn av at kvalifikasjonskrav ikke var oppfylt. Videre har klager anført at gjennomføringen av dialogmøtene har skjedd i  strid med likebehandlingsprinsippet, og at tildelingsevalueringen skjedde i strid med tildelingskriteriene.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk:Del I + II LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:01.07.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: