Gå til innhold

2019/426 Oslo politidistrikt

Innklaget: Oslo politidistrikt
Klager: Bekkevold Defence Ltd
Saksdokument: 2019 426 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Forhandlingsforbud, Saklig klageinteresse

Sammendrag

Innklagede inviterte leverandører til en konkurranse for anskaffelse av spesialutstyr og tilhørende servise- og vedlikeholdstjenester til Helikoptertjenesten i Politiet. Fra innklagedes side var det anført at anskaffelsen var unntatt regelverket, og at klagenemnda av den grunn ikke hadde kompetanse til å behandle klagen. I tillegg var det anført at klager manglet saklig klageinteresse. Klagenemnda kom til at anskaffelsen ikke var unntatt regelverket, og at klager hadde saklig klageinteresse. Klager anførte at det forelå feil knyttet til prisevalueringen i konkurransen, herunder at innklagede skulle hensyntatt en feil i klagers tilbud som ble korrigert etter tildeling, samt at bruk av den aktuelle utregningsmodellen for å bestemme leverandørenes tilbudspriser var ulovlig på grunn av manglende opplysninger om den i konkurransegrunnlaget. Klager anførte også at innklagede hadde gitt valgte leverandør et ulovlig konkurransefortrinn ved å informere om at klager lå best an på pris etter første tilbudsrunde. Endelig anførte klager at innklagede hadde brutt regelverket ved å gå i dialog med leverandørene. Klagenemnda fant at ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 05.07.2019
Avsluttet: 22.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda