Gå til innhold

2019/426 Oslo politidistrikt

Innklaget: Oslo politidistrikt
Klager: Bekkevold Defence
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse om anskaffelse av polititeknisk utstyr. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved at det foreligger mangler ved konkurransegrunnlaget og tildelingskriteriene. Det anføres også at innklagede har brutt regelverket ved gjennomføring av dialogen med valgte leverandør. Det anføres også at det foreligger et brudd på regelverket ved feil prisberegning.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 05.07.2019
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: