Gå til innhold

2019/667 Kristiansand kommune

Innklaget:Kristiansand kommune
Klager:Bravida Norge As / Lyskomponenter AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Erstatning

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av LED-lys i idrettshaller i kommunen. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:26.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: