Gå til innhold

2019/667 Kristiansand kommune

Innklaget:Kristiansand kommune
Klager:Bravida Norge As / Lyskomponenter AS
Saksdokument:2019 667 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av LED-lys i idrettshaller i kommunen. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise deres tilbud fra konkurransen. Klagenemnda fant at klagers tilbud inneholdt avvik fra kravet til at LED-armaturene i hallene skulle være for lysdemping, og at klagers anførsel derfor ikke førte frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:ANVA
Registrert inn:22.11.2019
Avsluttet:18.06.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda