Gå til innhold

2020/241 Agder Fylkeskommune

Innklaget:Agder Fylkeskommune
Klager:Consto AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse med formål om å inngå totalentreprisekontrakt for bygging av ny samlokalisert fagskole og tannklinikk i Grimstad kommune. Innklagede avviste samtlige tilbydere og konkurransen ble avlyst. Klager anfører at avvisningen av deres tilbud, og avlysningen av konkurransen var urettmessig.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:JAFR
Registrert inn:10.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: