Gå til innhold

2020/241 Agder Fylkeskommune

Innklaget: Agder Fylkeskommune
Klager: Consto AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse med formål om å inngå totalentreprisekontrakt for bygging av ny samlokalisert fagskole og tannklinikk i Grimstad kommune. Innklagede avviste samtlige tilbydere og konkurransen ble avlyst. Klager anfører at avvisningen av deres tilbud og avlysningen av konkurransen, var urettmessig.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 10.03.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: