Gå til innhold

2020/242 Stavanger kommune

Innklaget:Stavanger kommune
Klager:Swimtag Nordic AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for levering av badeartikler for videresalg i svømmehaller. Klager anfører at tilbudsevalueringen ikke er i samsvar med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4, samt at evalueringen ikke følger reglene satt i konkurransegrunnlaget. Det anføres også at innklagede har brutt begrunnelsesplikten. Klager har også bedt klagenemnda uttale seg om erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse.    

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:11.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: