Gå til innhold

2020/242 Stavanger kommune

Innklaget:Stavanger kommune
Klager:Swimtag Nordic AS
Saksdokument:2020 242 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for levering av badeartikler til svømmehaller. Klagers anførsler om brudd på regelverket ved evalueringen av tilbudene på kriteriene «Miljø», «Pris» og «Kvalitet», førte ikke frem. Klager fikk heller ikke medhold i anførselen om brudd på begrunnelsesplikten.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:11.03.2020
Avsluttet:19.05.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda