Gå til innhold

2020/254 Innlandet fylkeskommune

Innklaget: Innlandet fylkeskommune
Klager: Profil Grafisk AS
Saksdokument: 2020 254 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av skilt og foliering til bygg og kjøretøy. Klagenemnda kom til at det ikke forsvarlig kunne legges til grunn at valgte leverandør kunne støtte seg på underleverandørene angitt i tilbudet. Valgte leverandør skulle derfor vært avvist som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet for gjennomføring av kontrakten».

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 24.03.2020
Avsluttet: 15.06.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda