Gå til innhold

2020/254 Innlandet fylkeskommune

Innklaget:Innlandet fylkeskommune
Klager:Profil Grafisk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for skilt/foliering til bygg/eiendommer og foliering av kjøretøy i forbindelse med fylkessammenslåingen av Hedmark og Oppland, til nye Innlandet fylkeskommune. Klager anfører at valgte leverandør må avvises som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i konkurransen. Klager anfører også at valgte leverandørs tilbud må avvises som følge av vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene.

 

 

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:24.03.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: