2003/0150 Skifte Eiendom/Forsvarsbygg

Innklaget: Skifte Eiendom/Forsvarsbygg
Klager: CatalystOne AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 21.07.2003
Avsluttet: 26.08.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: