2003/0224 Sykehuset Østfold HF

Innklaget: Sykehuset Østfold HF
Klager: Idrettsklinikken AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 16.10.2003
Avsluttet: 16.10.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: