2003/10 Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Innklaget: Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Klager: Malthe Winje Automasjon AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - mangler saklig klageinteresse
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Statens vegvesen har i saken fremlagt kontrakter vedrørende et prøveprosjekt for digitale fotobokser. Kontraktene er så langt klagenemnda kan se inngått for mer enn seks måneder siden, og klagenemnda er av den grunn avskåret fra å vurdere lovligheten av disse, jf. forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Når det gjelder anskaffelser av digitale fotobokser utover dette prøveprosjektet, synes denne anskaffelsesprosessen ikke å ha kommet i gang og klagenemndas sekretariat finner det derfor uhensiktsmessig å ta klagen under behandling. Klagenemndas sekretariat avviser på denne bakgrunn klagen, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 9.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030123
Avsluttet: 20030303
Status: Avgjort
Avgjort av: