2003/100 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: Saab Norsk Flytjeneste
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030521
Avsluttet: 20030605
Status: Avgjort
Avgjort av: