2003/101 Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)

Innklaget: Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)
Klager: Q-Free
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030521
Avsluttet: 20030613
Status: Avgjort
Avgjort av: