2003/102 Gjøvik kommune

Innklaget: Gjøvik kommune
Klager: Byggeråd AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030523
Avsluttet: 20030530
Status: Avgjort
Avgjort av: