2003/106 Hadsel kommune

Innklaget: Hadsel kommune
Klager: Norsk Renseri- & Vaskeriforbund
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030528
Avsluttet: 20030910
Status: Avgjort
Avgjort av: