2003/109 Studentsamskipnaden i Oslo

Innklaget: Studentsamskipnaden i Oslo
Klager: Norges Praktiserende Arkitekter/ Norske Arkitekters Landsforbund (NPA/NAL)
Saksdokument: 2003109
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Frister,Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Studentsamskipnaden kunngjorde en begrenset anbudskonkurranse for arkitektarbeider. Det var bedt om innlevering av skisser sammen med tilbudet. Klagenemnda la til grunn at dette ikke var i strid med reglene for anbudskonkurranser. Klagenemnda fant at det var grunnlag for å stille krav om erfaring fra bygging av studentboliger. Innklagede hadde imidlertid brutt regelverket ved å stille krav om at leverandørene skulle ha kontor i Oslo.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ABJ
Registrert inn: 02.06.2003
Avsluttet: 26.06.2003
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda