2003/113 Bergen kommune - teknisk etat

Innklaget: Bergen kommune - teknisk etat
Klager: Fyllingen Maskinstasjon AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030605
Avsluttet: 20030728
Status: Avgjort
Avgjort av: