2003/114 Statens forurensingstilsyn

Innklaget: Statens forurensingstilsyn
Klager: Promitek AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030606
Avsluttet: 20030701
Status: Avgjort
Avgjort av: