2003/115 Alta kommune

Innklaget: Alta kommune
Klager: Finnmark kontorservice AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Avvist - saken ikke egnet for skriftlig behandling
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler:
Registrert inn: 20030610
Avsluttet: 20030707
Status: Avgjort
Avgjort av: